ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ στο 4ο Γυμνάσιο
CINEMA στο 4ο Γυμνάσιο
Στιγμιότυπα από το εργαστήριο μας
WIKI ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
WIKI ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 4ου Γυμνασίου Κέρκυρας
Comenius στο 4ο Γυμνάσιο
Εργασίες Μαθητών στο 4ο Γυμνάσιο
   
Αρχική
Καθηγητές
Εκπ.εργαλεία
Εκδηλώσεις
Ευρωπαϊκά προγράμματα
Σχέδια μαθημάτων
Πύλη Ιστορίας

Θρησκευτικά "Επισημάνσεις στην ύλη" Α' και Β' Τάξεων

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  Α’  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΣΧΟΛ.  ΕΤΟΥΣ  2015-16
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-  ΙΟΥΝΙΟΥ  ΜΠΟΡΕΙΤΕ  ΝΑ  ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ   ΤΑ ΕΞΗΣ:
                                                      
  Οι ερωτήσεις είναι από το Ελέγχω τι έμαθα.     (Για τα μαθήματα 1,2,3 οι ερωτήσεις βρίσκονται στη σελίδα 24). *

Μάθημα   1. Ερωτήσεις 1,2,3,4,5,6.*
Μάθημα   2. Ερωτήσεις  1, 3, 5, 7. Αφαιρείται από σελίδα 14: Πώς και πότε γράφτηκαν τα βιβλία  της Παλαιάς Διαθήκης;
                     Από σελίδα 15 διαβάζουμε μόνον το υπογραμμισμένο (στο τέλος): Ως χριστιανικό βιβλίο …την Παλαιά Διαθήκη.*
Μάθημα   3.Ερωτήσεις  3,4,5,6.Προσέχουμε στη σελίδα 19  τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις (Ποιες ονομάζουμε  ανθρωπομορφικές            
                    εκφράσεις;  (απάντηση: Άλλοτε πάλι παρουσιάζουν… έως το τέλος).*
                    Οι ερωτήσεις βρίσκονται στο τέλος του κάθε μαθήματος.
Μάθημα   5.Ερωτήσεις  1,2,3,4, 6,8,9. Στη σελίδα 31 αφαιρείται το γ) ο Αβραάμ φιλοξενεί το Θεό στη σκηνή του.
                    Προσέχουμε στη σελ. 33 Η θυσία του Ισαάκ
Μάθημα   6.Μόνον το γ)                       
Μάθημα   7.Μόνον το β)
Μάθημα   8.Ερωτήσεις  2,3,4,5,6,8,9= «Θεοφάνια» ,10.
Μάθημα   9.Ερωτήσεις  1,2,3,  6. Στη σελ  52  στο β)  όχι τον ύμνο( Ο Κύριος …τους ατελείωτους )
Μάθημα 10.Ερωτήσεις  1,2,3,4,  6,7,8,9 .Στη σελ 57 στο γ) μόνον το κομμάτι «όπως γίνεται φανερό… στις αποφάσεις
                    που είχε πάρει».
Μάθημα 11.Μόνον από σελ 64: Στη ζωή της Εκκλησίας κάποια γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης θυμίζουν  γεγονότα της  
                    Καινής Διαθήκης(προεικονίσεις ). Aπό  σελίδα  65 Κλίμαξ Ιακώβ, Πάσχα, Μάννα, Νερό από το βράχο.
Μάθημα 12.Ερωτήσεις   3,4,5,6,7, 9.
Μάθημα 14.Eρωτήσεις   1,2,3,4,5,6,7,8.
Μάθημα 16.Ερωτήσεις   1,2,3,4,5,6,7.
Μάθημα 18.Ερωτήσεις   1,4,5,7,9.
Μάθημα 26.α) Ο  Θεός χαρίζει τη ζωή στον άνθρωπο σελίδα 134 α),  και από τη  φωτοτυπία.
Μάθημα 27.α) Η τραγική ιστορία μιας αποτυχίας σελίδα 139 α). Από σελ 140 Αμαρτία( παράθεμα).Από σελίδα 142  το
                    παράθεμα   Πρωτευαγγέλιο  και από τη φωτοτυπία.
Σε κάθε μάθημα εκτός από τις απαντήσεις των ερωτήσεων προσέχουμε και τα άλλα υπογραμμισμένα αποσπάσματα (όπου υπάρχουν).
                                          Τα θέματα στις εξετάσεις δεν θα είναι ακριβώς ίδια με τις ερωτήσεις του βιβλίου.

Καλό διάβασμα


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΗ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Β΄ ΓΥΜΝ. ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ  2015-2016

Δ.Ε.  3:  Η Καινή Διαθήκη Α΄: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων
          3.1. Ονομασίες 1. Ιστορικά,  3. Αποκάλυψη.
           3.2.  Ποια η σχέση της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη;
           3.4. Το πρώτο Ευαγγέλιο: Ποιος, πότε και που το έγραψε; Ποια η αξία του;
           3.5. Πότε και πως γράφτηκαν τα άλλα Ευαγγέλια:
           3.6. Ποια Ευαγγέλια ονομάζονται συνοπτικά και γιατί;
           3.7. Πως συμβολίζονται οι τέσσερεις Ευαγγελιστές στην τέχνη; ( όχι αιτιολόγηση ).
Δ.Ε.  4:    Η Καινή Διαθήκη Β΄ :  Οι Επιστολές και η  Αποκάλυψη
         4.4.  Πώς χρησιμοποιούμε την Καινή Διαθήκη στην Εκκλησία;
         4.7.  Σε ποιά γλώσσα γράφτηκαν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης; (Πρώτη παράγραφος) .
Δ.Ε.   5:  Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία
Κείμενο α΄ Λκ 1, 26-38.                Ερμηνευτικά :1,5,6,7                  Βασικά στοιχεία του μαθήματος : όλα
Δ.Ε.   6:  Η γέννηση του Ιησού Χριστού: Γενέθλια της νέας Ανθρωπότητας.
Κείμενο: α΄ Λκ 2,1-20                    Ερμηνευτικά:4,7,8.                 Βασικά στοιχεία του μαθήματος:  Όλα
Δ.Ε    8:  Τα παιδικά χρόνια του Ιησού *
Κείμενο α΄ Λκ 2,21-40 και β΄ Λκ  2,41-52.  Ερμηνευτικά: 2,3.
Δ.Ε.    9:   Ιωάννης ο Βαπτιστής: Ο τελευταίος Προφήτης και Πρόδρομος του Χριστού
Κείμενα α΄ και β΄  Ερμηνευτικά: 2,3,4.           Βασικά στοιχεία του μαθήματος: Όλα
Δ.Ε. 10:  Ο Ιησούς Βαπτίζεται στον Ιορδάνη: Ο καινούριος κόσμος εγκαινιάζεται
Κείμενο όλο σελίδας 48.                Ερμηνευτικά: 2,3,4,5.  Βασικά στοιχεία του μαθήματος: όλα
Δ.Ε.  14: Η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα (παραβολή του «ασώτου υιού): Η απέραντη αγάπη του  Θεού για όλους
Κείμενο: Λκ 15,1 – 32 .                  Ερμηνευτικά 2,4.                    Βασικά στοιχεία του μαθήματος: όλα
Δ.Ε   15:  Η Παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη: Ο πλησίον μας και εμείς
Κείμενο: Λκ 10,25-37                   Ερμηνευτικά: 1,3,4,5.              Βασικά στοιχεία του μαθήματος:  όλα.
Δ.Ε   16:  Η παραβολή της τελικής κρίσης: Πως αξιολογούνται οι άνθρωποι στη Βασιλεία  του Θεού
Κείμενο: Μτ 25, 31-46                  Ερμηνευτικά: 2,5,6.                 Βασικά στοιχεία του μαθήματος:  όλα.
Δ.Ε.   18:   Κάποιος ευσεβής και ο Ζακχαίος:
Κείμενο: α’ , β’, σελίδες 77,78.  Ερμηνευτικά: 1,2,5,6.        Βασικά στοιχεία του μαθήματος: όλα
Δ.Ε   19:   Η  Κυριακή προσευχή (« Πάτερ ημών..»).Στον καινούριο κόσμο του Θεού οι άνθρωποι προσεύχονται
Κείμενο: Μτ 6,9-13   Το «Πάτερ ημών…» από το πρωτότυπο.
Ερμηνευτικά:   1 .      Βασικά στοιχεία του μαθήματος όλα.
Δ.Ε   20   Η Κατάπαυση της τρικυμίας – Τα θαύματα του Χριστού ως σημάδια του καινούριου κόσμου
Κείμενο: όχι  Ερμηνευτικά: από το 3 Στο πράσινο πλαίσιο σελίδας 87   μόνον το
                      β. Τι έδειχναν τα θαύματα για τη ζωή των ανθρώπων.
                      δ. Σε τι ωφελούνται όσοι μελετούν τις διηγήσεις για τα θαύματα του Χριστού
Βασικά στοιχεία του μαθήματος: το πρώτο και το τελευταίο.
Δ.Ε  23  Η ανάσταση της κόρης του Ιάειρου: Ο Χριστός χαρίζει ξανά το δώρο της ζωής.
Κείμενο: Μκ 5, 21 – 43               Ερμηνευτικά: 2,3.                     Βασικά στοιχεία μαθήματος: όλα
Δ.Ε.  24: Η Μεταμόρφωση του Χριστού: Φανέρωση της θεϊκής μεγαλοσύνης του πριν από τα Πάθη του
Κείμενο: όλο σελίδας 98.             Ερμηνευτικά: 4.  Βασικά στοιχεία του μαθήματος:  Μόνον το πρώτο.
Δ.Ε.   25:  Η Ανάσταση του Λαζάρου-« Εγώ ειμί η ανάσταση και η ζωή»  *
Κείμενο όλο.  Ερμηνευτικά 4. Βασικά στοιχεία του  μαθήματος.